Stadeplads

Tversted Marked har 1.000 facademeter stadeplads til rådighed. Det giver dig god mulighed for en stadeplads og dermed en god handel på markedet.
 

Betingelser

En bestilt stadeplads kan ikke videresælges. Der må ikke sælges mad- eller drikkevarer. Alle på markedspladsen er underkastet anvisninger fra Markedsudvalget. Ingen må udvise adfærd til gene for gæster, udstillere, markedets personale eller andre. Overtrædelser af disse regler vil medføre bortvisning fra pladsen.
 

Priser

Stadepladsen koster 175,- kr. pr. facademeter i 6 meters dybde.

Tillæg for el: 150 kr.

Med i prisen følger rundstykker og kaffe lørdag og søndag! Derudover kan der købes juice, kakao og morgenkager.

 

Bestilling og yderligere oplysninger

Bestilling og yderligere information skal ske til tverstedmarked@gmail.com eller Bent Kallehauge på 9893 1770.