Tversted marked er et af de ældre markeder det er - mere eller mindre officielt fra 1975. Det startede op på pladsen omkring Klitgården, som egentlig var ideen til markedet. Da Klitgården skulle etableres blev der afholdt en form for byfest/marked, for at skrabe penge ind til byggeriet og da Klitgården var en realitet, var der flere der syntes, at det var en skam at stoppe her, og derved opstod Tversted Marked.

Tversted Marked er i tidens løb blevet udvidet rent arealmæssigt med det, vi i dag kalder ”hullet”, som i løbet af 90’erne blev hævet en hel del og derved blev anvendelig til marked. Dyr og parkering har i mange år været på marken på den anden side af Skolevejen, som det også er i dag.

Flere af vore kræmmere været med i mange af årene og dette gælder også enkelte af udvalgets medlemmer. Der har i de mange år også været et tivoli og her har der faktisk kun været to igennem de sidste 30 år.

Tversted Marked var i mange år et sammensat udvalg fra 5 foreninger i lokalområdet – nemlig Tversted Borger- og Turistforening – Tversted Bjærgelaug – Klitgården – Ungdomsklubben og så Bindslev Tversted Idrætsforening.  For flere år siden udgik Ungdomsklubben, da den overgik til kommunalt regi.

Det er i dag stadig de fire foreninger, der står bag markedet. Dog støttet med hjælp fra Spejderne og BTI’s Venner, som sørger for rengøring og parkeringen.

Tversted Marked har nydt gavn af de mange frivilliges hjælp – uden dem har det ikke kunnet lade sig gøre – i dag er der over 300 vagter, der skal besættes, for at det hele fungerer. Hertil kommer så de frivillige, som Spejderne og BTI’s Venner skal bruge - det er omkring 100 vagter.

I løbet af de mange år har Tversted Marked fået flere påskønnelser. Vi fik i forbindelse med 25 års jubilæet en flot stenskulptur af Tversted Borger- og Turistforening. Vi er også blevet udnævnt til Årets Marked i Danmark i 2004 og vi har fået sponsorat fra Spar Nord til indkøb af noget af alt det udstyr, som vi i dag selv ejer.

De 4 foreninger nyder til stadighed godt af overskuddet fra Tversted Marked. Der har alle årene været overskud uanset vejret – vi har dog mest været tilsmilet af godt vejr.

Spar Nord fonden har i 2007 sponsoreret Tversted Marked med kr. 5.000,-.

I maj 2003 fik Markedsudvalget denne flotte sten foræret af Tversted Borger- og turistforening. Anledningen var Tversted Markeds 25 års jubilæum i 2000.

Stenen er lavet af Stine Teglhus og har navnet "Konken".