Velkommen til Tversted Marked

Tversted Marked forsøger til stadighed med fornyelser på flere fronter. Markedet skal være til glæde og gavn for vores mange markedsgæster. Til Tversted Marked 2016 ser vi på logistikken på pladsen - hvorledes udnytter vi pladsen og teltene bedst. Vi vil forsøge, at lave en helhed der er overskuelig for gæsterne. Samtidig ser vi på, hvordan gør vi arbejdet mere tilgængeligt under markedets afholdelse.

 

Udvalget har mange dialoger omkring underholdningen. Der skal være noget, der rammer et bredt publikum - nogen er til fed rock andre til slager pop. Det er en stor udfordring at ramme rigtig, det er noget der ligger udvalget meget på sinde. Se mere under punktet "Program"

 

Igen i år får Tversted Marked besøg af Veteranklubben søndag fra kl. 9-14.00. Og så kommer Knivholt Veterankøretøjer også og viser deres køretøjer om søndagen.

 

Lørdag kommer Amerikanerklubben og viser deres flotte biler frem. Tidspunkt kommer senere.