Velkommen til Tversted Marked

Tversted Marked forsøger til stadighed med fornyelser på flere fronter. Markedet skal være til glæde og gavn for vores mange markedsgæster. Til Tversted Marked 2017 ser vi igen på logistikken på pladsen - hvorledes udnytter vi pladsen og teltene bedst. Vi vil forsøge, at lave en helhed, der er overskuelig for gæsterne. Samtidig ser vi på, hvordan gør vi arbejdet mere tilgængeligt under markedets afholdelse.

 

Et nyt tiltag på Tversted Marked er havebordssalg - her kan du blive kræmmer for en dag - se mere under punktet "Stadepladser".

 

Igen i år vil vi forsøge os med Blokvognsmusik, så er du interesseret eller kender nogen, så send en mail til Tversted Marked på tverstedmarked@gmail.com

 

Som noget nyt vil der om aftenen også være musik i caféen - ikke høj musik - her vil du kunne nyde en øl eller et glas vin i hyggelig stemning.

 

Udvalget har mange dialoger omkring underholdningen. Der skal være noget, der rammer et bredt publikum - nogen er til fed rock andre til slager pop. Det er en stor udfordring at ramme rigtig, det er noget der ligger udvalget meget på sinde. Se mere under punktet "Program 2017"

 

Igen i år får Tversted Marked besøg af Veteranklubben søndag fra kl. 9-14.00. Og Knivholt Veterankøretøjer kommer også og viser deres køretøjer om søndagen (tidspunkt kommer senere)

 

Lørdag kommer Amerikanerklubben og viser deres flotte biler frem (tidspunkt kommer senere)